CO TO JE?

Kraniosakrální terapie (z angl. CranioSacral Therapy, zkratka CST) je jemná manuální metoda testování a léčby celého těla. Její název je určen podle názvu systému, se kterým pracuje, a tím je kraniosakrální systém – hlavní fyziologický systém těla. Rozprostírá se od lebky (cranium), přes páteř dolů ke kosti křížové (sacrum) a kostrči. Kraniosakrální systém tak obsahuje všechny kosti lebky, dále membránu tvrdé pleny (dura mater), mozkomíšní tekutiny, systémy, které řídí pohyb tekutin a ze všech kostí, které se připojují k membránám a kloubů a švů, které tyto kosti vzájemně propojují. Zjednodušeně řečeno – kraniosakrální systém zahrnuje mozek, páteřní míchu a veškeré související struktury v těle.

JAK FUNGUJE?

CST je založena na myšlence, že každé tělo pacienta obsahuje informace potřebné k odhalení příčiny jakéhokoliv zdravotního problému. Terapeut komunikuje s tělem, aby tyto informace získal a pomáhá podpořit pacientům vlastní samoozdravný proces. Využitím velmi mírného tlaku a  palpace testuje terapeut volnost pohybu a rytmu mozkomíšní tekutiny pulzující uvnitř membrán. Technikami této metody je pak schopen kraniosakrální systém harmonizovat a vracet celý tento systém do rovnováhy, čímž se navracejí do své rovnováhy i všechny ostatní systémy těla. CST představuje holistický komplexní pohled na člověka – DUCH – DUŠE – TĚLO. Jejím největším přínosem je tedy její CELISTVOST.

Definice dle Richarda Grossingera: „Kraniosakrální technika (CST) je technika, kterou se napojujeme na četné vrstvy a matrice těla za použití k tomu vycvičených rukou, jimiž vnímáme a vyrovnáváme napětí fascie, útrob a jemné tlaky tekutin, posilujeme orgány a obnovujeme základní rytmy směrem k jejich přirozeným stavům. Představuje také parapsychickou dovednost, jež použitím lehkého, avšak záměrného doteku do sebe vzájemně převádí mysl, hmotu a energii. CST vnímám jako spojení jemné neinvazivní chirurgie – jemnější, než jakákoliv masáž – s tichou psychoanalýzou, jejíž pomocí palpace uvolňuje cysty uvězněné emocionální a somatické energie“.

KDY JI LZE POUŽÍT?

 • syndromy chronické bolesti (záda, klouby, hlava apod.)
 • migrény
 • degenerativní a zánětlivá onemocnění kloubů, páteře a nervového systému
 • po operacích a úrazech
 • při rekonvalescenci a po velké zátěži
 • ke zpracování traumat a posttraumatických symptomů
 • k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků
 • při dysfunkci mozku, poruchách učení a koncentrace
 • při endokrinních poruchách
 • při chronickém únavovém syndromu
 • jako příprava na početí, těhotenství a porod
 • při psychickém vyčerpání a depresích

KONTRAINDIKACE – KDY JI NELZE POUŽÍT

 • intrakraniální aneurysma
 • čerstvá fraktura lebky
 • akutní intrakraniální krvácení
 • vyhřeznutí prodloužené míchy

Všechny tyto stavy jsou velmi akutní a je velmi malá pravděpodobnost, že se objeví v pracovně kraniosakrálního terapeuta. Pacient s takovými stavy nejspíše leží na specializovaném oddělení typu ARO, JIP apod.

Přepis limbického otisku je hluboká vnitřní cesta, během níž ve stavu hluboké relaxace projdete svůj život od prenatálního stavu, raného dětství až do počátků dospělého života. Je to meditace, která zcela zásadním způsobem změní váš život, protože můžete všechny bolestivé zkušenosti vašeho života přepsat…

Je to nejen meditace ve formě představivosti, ale také práce s tělem, které ve své paměti nese životní zkušenosti. Limitující vzorce je možné uvolnit, opustit a nahradit novými.

Úroveň hara , kde se nalézají naše záměry, je základem, podle kterého se formuje naše aurické pole. Aurické pole existuje v hlubší dimenzi naší osobnosti, než je tělo fyzické. Koresponduje s tím, co se v daném okamžiku děje v naší osobnosti.

Tato shoda je specifická a okamžitá. Každá myšlenka, pocit nebo životní zkušenost se okamžitě projeví v aurickém poli jako pohyb energie a vědomí změnou formy a barvy. Vědomí můžeme přesouvat z jedné úrovně aurického pole do druhé. Takto prožíváme odlišné aspekty lidského vědomí. Přestože se přesouváme z jedné úrovně energetického vědomí a lidských zkušeností do další, zůstáváme ve čtvrté dimenzi.

Přesun z aurického pole do dimenze hara, kde sídlí naše záměry, vyžaduje další kvantový skok. Záměry existují v hlubší dimenzi naší základní podstaty než aurické pole. Úroveň hara se v každém okamžiku specifickým způsobem shoduje s našimi záměry/úmysly, právě tak, jako aurické pole se shoduje s našimi myšlenkami a pocity. Každá změna v našich záměrech se shoduje s posunem v pozici a s vyrovnáním naší hara linie.

Vyrovnaná harmonická hara linie u zdravého člověka se skládá ze tří hlavních bodů, které jsou spojeny čarou. Tuto čáru, která je podobná laserovému paprsku, nazýváme harickou linií. Linie hara vychází z bodu, který je asi metr nad hlavou a který nazývám BODEM INDIVIDUALIZACE. Podobá se velmi malé nálevce, jejíž širší konec o průměru asi osm milimetrů míří dolů nad hlavu. Představuje naši první individuální existenci z prázdnoty neboli nezjeveného Božství. Naše přímé spojení s Bohem prochází tímto bodem.

Linie hara pokračuje směrem dolů a prochází bodem v horní části hrudníku, pro který používám název SÍDLO DUŠE. V některých pramenech je tento bod nazýván vyšším srdcem a může docházet k jeho záměně s čakrou. Není tomu tak. Sídlo duše vypadá jako zdroj rozptýleného světla, které se šíří do všech stran. Obvykle je tento zdroj dva a půl až pět centimetrů veliký, ale během meditace se může zvětšit až na čtyři a půl metru. V tomto bodě jsou uloženy naše spirituální touhy, které nás vedou životem. Zde můžeme najít všechno: čím toužíme být, co toužíme dělat nebo čím se toužíme stát, a to od nejmenších věcí nebo chvil v našich životech, až po celý rozsah života jako takového.

Linie hara dále pokračuje dolů a podbřišku prochází bodem TAN TIEN. Tan tien se nachází asi čtyři centimetry pod pupkem. Jeho velikost je asi čtyři centimetry v průměru a svoji velikost nemění. Vypadá jako prázdný gumový míč, protože má kolem sebe blánu. Tón tohoto bodu drží naše tělo ve fyzické podobě. Jeho zvuk je v harmonii se zvukem, který vydává roztavené jádro země. Jeho pomocí se léčitelé dostávají do spojení s velkým množstvím léčivé energie.tento bod je spojuje se zdrojem síly Země.

Linie hara pokračuje dál dolů z bodu Tan tien do středu Země. Její pomocí jsme spojeni se Zemí a se zvukem, který zemské jádro vydává. Jedná se o více, než obyčejný zvuk slyšitelný pouhým uchem. Pravděpodobně se vztahuje k vibračnímu zdroji života. Spojením se s jádrem naší planety prostřednictvím harické linie můžeme sladit pulz svého pole s pulzem magnetického pole Země. Tímto způsobem se napojíme na zdroj a můžeme a můžeme čerpat energii z jejího pole.

Zdravá linie Hara je umístěna ve středu těla. Je rovná, dobře zformovaná, plná energie, pulzující a spojená se zemským jádrem. Všechny tři body, které se na této linii nacházejí, jsou v rovnováze, mají správný tvar a jsou dohromady pevně spojeny linií hara.

OBJEDNÁVKY telefonicky v každou celou hodinu od 9.00 do 17.00
na tel. č. 605 480 100.
Pokud Vám hovor nezvednu, tak právě pracuji, prosím o objednání formou SMS.

Simona Hojdysz

Jsem průvodkyní Jemného dotyku, biodynamiky v každodenním životě. Pomáhám ženám najít cestu k dítěti otevřeným srdcem a uznáním jedinečnosti Spiritu. Má praxe je kraniosakrální terapie a doprovody k porodům.